Vertaisarvioinnin kautta kerättiin palautetta yksiköiden toiminnasta!

Marolassa ja Kerinkalliolla toteutettiin kevään aikana Pesäpuu ry:n toteuttama vertaisarviointi, jossa taloissa asuvat lapset ja nuoret arvioivat koulutettujen, ulkopuolisten vertaisarvioitsijoiden avulla yksiköiden toimintaa. Marolassa vastaava arviointi toteutettiin viimeksi vuonna 2020.

Arvioinnin tuloksia kuunneltiin yhdessä lasten ja henkilökunnan kanssa ja tulokset on jaettu kaikille lasten asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille.

Palautteen perusteella lapset kokevat asumisen sekä Marolassa että Kerinkalliolla turvallisena, oma huone koettiin tärkeänä paikkana ja ohjaajien kanssa nuoret kertoivat tulevansa hyvin toimeen.

”Turvallisuutta tuo nuorten mukaan se, että ohjaajat ovat tuttuja ja luotettavia. Turvallisuutta tuo myös se, että on hiljaista ja rauhallista. Myös mahdollisuus olla sellainen kuin haluaa, lisää vastauksien perusteella turvallisuuden tunnetta.”

””Täällä tuetaan olemaan oma itsensä.”

Tarkempi yksikkökohtainen löytyy yksiköiden välilehdiltä!

Kiitos kaikille nuorille vastauksista, vastauksia hyödynnetään edelleen toiminnan kehittämisessä vastaamaan entistä paremmin meille sijoitettujen lasten ja nuorten tarpeita.