Ohjaus- ja valvontakäynnin palaute

Päijät-Sote teki kesäkuussa suunnitelmallisen ohjaus- ja valvontakäynnin sekä Marolan että Kerinkallion pienryhmäkotiin. Kummankin yksikön osalta käynti sujui hyvin ja saatu palaute oli hyvää, yksiköiden toiminnassa ei ollut huomautettavaa.

Alla sosiaalityöntekijältä saatu palaute Marolan pienryhmäkotia koskien

”Yhteistyö Marolan kanssa on ollut jokaisen sijoitetun lapsen kohdalla jouhevaa ja välitöntä. Sosiaalityöntekijälle on informoitu kaikista lapsen elämässä tapahtuneista muutoksista ja tapahtumista. Omien sijoitettujen lasten kokemukset Marolasta ovat olleet myönteisiä ja nuoret ovat viestittäneet viihtyvänsä Marolassa hyvin. Työyhteisön hyvä me-henki on välittynyt sosiaalitoimeen saakka ja erityisesti omaohjaajatyöskentely on näyttäytynyt vahvana osa-alueena.”