Lastensuojelupäivien satoa!

Valtakunnalliset Lastensuojelupäivät 2019

 

Loimme kyselylomakkeen, jonka tarkoituksena oli selvittää kuinka lastensuojelupäivillä käyvät ihmiset arvottavat erilaisia valmiiksi annettuja jälkihuollon elementtejä. Kohdat oli tarkoitus arvottaa tärkeysjärjestykseen asteikolla 1-5. Vastauksia saimme yhteensä 167 kappaletta. Valmiiksi annettujen vaihtoehtojen lisäksi saimme vastaajilta useita erilaisia asioita, joihin heidän mielestä jälkihuollossa tulisi kiinnittää huomiota. 

 

Vastausvaihtoehdot olivat:

 

Itsenäisen asumisen ja talouden hallinnan tukeminen

Elämänhistorian selkiyttäminen

Koulunkäynnin tai työllistymisen tukeminen

Verkostojen selkiyttäminen ja niiden hyödyntäminen

Muu, mikä?

 

Ylivoimaisesti tärkeimpänä elementtinä vastaajat pitivät kohtaa “Itsenäisen asumisen ja talouden hallinnan tukeminen” (80 vastaajaa asetti tämän kohdan tärkeimmäksi). Loput elementit tulivat muutaman vastauksen eroilla perässä toistensa kanssa lähes samaa tahtia. 

 

Vastaajien omia tärkeänä pitämiä jälkihuollon elementtejä:

 

Asenne / Ohjaus tarvittavien palveluiden pariin / Riittävä tuki / Välittäminen ja aitous / Oman tilanteen hyvä kartoitus / Työntekijän pysyvyys / Yksinäisyys ja elämänhallinta / Verkostojen luominen / Turvallinen aikuinen kulkee rinnalla matkalla aikuisuuteen / Sosiaalityöntekijöiden palvelut / Tukien haku / Jatkuva tuki / Suhde nuoreen / Kohtaaminen / Kannustus / Välittäminen

 

Työntekijän aito välittäminen nousi esiin myös itse nuorilta, jotka kävivät luonamme vastaamassa kyselyyn.

 

Haluamme kehittää työskentelyämme jatkuvasti ja koemme saamiemme vastausten olevan tärkeä muistutus siitä, mihin asioihin meidän tulee kiinnittää jälkihuollossa huomiota huomioiden myös jokaisen asiakkaan omat yksilölliset tarpeet. Kiitos kaikille vastanneille ja jatketaan kaikki tärkeän työn eteenpäin viemistä!

 

Terveisin UOMA:n väki.

 

Työryhmämme aikaisempaa jälkihuollon kehitystyötä:

 

https://www.theseus.fi/handle/10024/159508

 

https://www.theseus.fi/handle/10024/147565