Palvelut

Tuotettavien palveluiden lähtökohtana on suunnitelmallisuus ja yhteistyö asiakkaan kanssa. Palvelumme perustuvat vahvaan ammattitaitoon ja kokemukseen.

Lastensuojelun laitoshoito: ​Marolan pienryhmäkoti tuottaa lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista asumista lastensuojelulain (417/2007) mukaisesti sijoitetuille lapsille ja nuorille.